סיכום חודשונים תשפ״ד

המשך חזון בית הספר

בית הספר חורט על דגלו את המושג "חינוך בגוון אישי" אשר בבסיסו תפיסה חינוכית הרואה בכל אחד מהלומדים עולם ומלואו ומאמינה כי לכל ילד מגיעה ההזדמנות ללמוד בסביבה מותאמת המאפשרת להביא לידי ביטוי יכולות אישיות בתחום הלימודי והחברתי- רגשי. 

אנו מאמינים כי כל אדם פועל בסביבת חיים והוא חלק ממארג אנושי שממנו הוא מושפע ועליו הוא משפיע. 

אנו מאמינים כי בכל אדם קיים הכישרון ליזום, ליצור ולהמציא וכי כל שצריך הוא להאמין בו, לחנך, להדריך ולהעניק כלים לפיתוח הדמיון ולעידוד היצירתיות הגלומה בו. זאת לצד חינוך למעורבות חברתית, יזמות ועשייה למען החברה. חינוך שיטפח בוגר ערכי הפועל מתוך הנעה פנימית, אזרחות טובה ואהבת העם והמדינה. 

חזון בית הספר נשען על שלושה צירים מרכזיים השזורים בדרכי הלמידה ובאורחות החיים והם: חיים בחברה, למידה משמעותית המעודדת בחירה, חקר, יזמות וחינוך ערכי. 

אנו שואפים ליצור תכניות לימודים המביאות לידי ביטוי את שלושת הצירים המרכזיים באופן ספירלי. תכניות שיעודדו התבוננות בסביבת החיים האנושית והפיסית וריבוי התנסויות, שיעודדו שאילת שאלות ואיתור בעיות מנקודת מבט חוקרת ויובילו לאיתור מענה הולם באמצעות פתרונות יצירתיים ויוזמות חדשניות.  

כבר בשנת תשפ"ג ניישם בשכבות ז-ח תכנית חדשה – "החופש ללמוד", במסגרתה כל תלמיד יבחר פעמיים בשנה מגמת לימוד מתוך מגוון אפשרויות. התכנית תאפשר למידה בקבוצות קטנות, תעודד למידה מתוך הנעה פנימית ותחזק את תחושת המסוגלות של כל תלמיד. 

אנו רואים בכל מורה מחנך שתפקידו להאמין בילד, לטפח בו את תחושת המסוגלות, לאמנו ולהפכו ללומד עצמאי השואף למיצוי עצמי. המחנך הינו מנהל הכיתה בהיבטים ארגוניים, פדגוגיים, חינוכיים, רגשיים וערכיים. הצוות חינוכי יעסוק אף בהקניית מיומנויות בינאישיות, ביצירת קשר רציף ושיתוף פעולה עם ההורים.  

יצחק נבון האמין כי במדינת ישראל המשאב היקר ביותר הוא המשאב האנושי. כדבריו: "אוצר יקר אחד לנו הוא האדם". תפיסתו חרוטה היטב בתודעתנו. כך צוות "גן רוה ע"ש יצחק נבון" חושב ומאמין. אנו נעשה את המרב והמיטב כדי לאפשר לכל ילד להביא לידי ביטוי את הגרסה הכי טובה של עצמו ולהיות שמח ומאושר.